Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
13 Protokols ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 28.11.2023
12 Protokols SĒDES PROTOKOLS 07.11.2023
539 Lēmums Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 30.11.2023
538 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 30.11.2023
522 Lēmums Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 30.11.2023
521 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā” 30.11.2023
520 Lēmums Par Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu 28.11.2023
519 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 07.11.2023
518 Lēmums Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu 07.11.2023
517 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu 07.11.2023
516 Lēmums Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā 07.11.2023
515 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve ” īstenošanai 07.11.2023
514 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” 07.11.2023
77 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums” 07.11.2023