Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
3 Protokols SĒDES PROTOKOLS 22.02.2024
6 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

22.02.2024
87 Lēmums Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim 22.02.2024
86 Lēmums Par grozījumu 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu 22.02.2024
85 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos būvprojekta izstrādei Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidei 22.02.2024
84 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr.282 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai” 22.02.2024
83 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr.61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai” 22.02.2024
82 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr.271 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam 22.02.2024
81 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” 22.02.2024
80 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 22.02.2024
79 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu 22.02.2024
78 Lēmums Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā 22.02.2024
77 Lēmums Par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. gadam 1. prioritātes “Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība” atklātajā projektu konkursā 22.02.2024
76 Lēmums Par vidi degradējošas ēkas Juglas ielā 7, Jūrmalā, sakārtošanu 22.02.2024
75 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 435 “Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju” 22.02.2024
74 Lēmums Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12-40, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu 22.02.2024
73 Lēmums Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 22.02.2024
72 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 22.02.2024
71 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 22.02.2024
70 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 22.02.2024
69 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 22.02.2024
68 Lēmums Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu 22.02.2024
67 Lēmums Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 8. janvāra atzinumu Nr. 1-18/85 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 43” 22.02.2024
66 Lēmums Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu 22.02.2024
65 Lēmums Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā 22.02.2024