Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
162 Lēmums Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā 24.04.2024
161 Lēmums Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vienības prospekts 1608, Jūrmala, Bulduri 1002, Jūrmala, 8. līnija, Jūrmala, Bulduri 1004, Jūrmala, 9. līnija 0069, Jūrmala, Lielupe 1009, Jūrmala, 10. līnija 0068, Jūrmala, Lielupe 1001, Jūrmala, 11. līnijas 1018, Jūrmala, 12. līnija 0070, Jūrmala, 13. līnija 0031, Jūrmala, Lielupe 1005, Jūrmala, 9. līnija 1103, Jūrmala, Bulduri 1003, Jūrmala, nosaukumu likvidēšanu 24.04.2024
160 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 24.04.2024
159 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pulkveža Brieža ielā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 24.04.2024
158 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Semafora ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 24.04.2024
157 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 24.04.2024
156 Lēmums Par zemes vienības Meža prospektā 42A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai 24.04.2024
155 Lēmums Par Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu 24.04.2024
154 Lēmums Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā 24.04.2024
153 Lēmums Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā 24.04.2024
152 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 0005, Jūrmalā 24.04.2024
151 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā 24.04.2024
150 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 49, Jūrmalā 24.04.2024
149 Lēmums Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
148 Lēmums Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – biroja nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
147 Lēmums Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
146 Lēmums Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
145 Lēmums Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 3, Jūrmalā daļas – kafejnīcas nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
144 Lēmums Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu 24.04.2024
143 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 87 “Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” 24.04.2024
142 Lēmums Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 24.04.2024
141 Lēmums Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 24.04.2024
140 Lēmums Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 24.04.2024
139 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Slokas ielā 65 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.04.2024
138 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.04.2024