Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 11.oktobra 42. saistošajiem noteikumiem

1995.gada 27.jūlijāNr.893

Par "Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)"


Izskatījusi domes arhitektūras un plānošanas pārvaldes izstrādāto "Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna)" 1995.gada jūlija redakciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

pieņemt "Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna)" 1995.gada jūlija redakciju ar tajā noteiktajām zemes izmantošanas zonām.

Priekšsēdētājs A.Inkulis


Jūrmalas attīstības plāns (ģenerālplāns) PDF