Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 13. oktobra 428. lēmumu
2001.gada 4.jūlijāNr.270

Par bērnu tiesību aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot bērnu tiesību aizsardzības komisiju 13 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
 3. 2.1. Irēna DRUPA, Jūrmalas bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja,
  2.2. Vēsma REINKAITE, Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētāja,
  2.3. Jana STARKA, Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja,
  2.4. Laima GROBIŅA, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītāja,
  2.5. Dace ROMANOVSKA, Jūrmalas policijas pārvaldes nepilngadīgo inspektore,
  2.6. Margarita ĻIŅŅIKA, Jūrmalas policijas pārvaldes nepilngadīgo inspektore,
  2.7. Ineta LUDĀNE, Sarkanā Krusta Jūrmalas nodaļas vadītāja,
  2.8. Mārīte SANTALAINENA, Daudzbērnu ģimeņu biedrības priekšsēdētāja,
  2.9. Aīda PAIPARE, Izglītības valsts vecākā inspektore,
  2.10. Evija KUKUVASA, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore,
  2.11. Vija BARSOVA, SO "Glābiet bērnus" Jūrmalas nodaļas vadītāja,
  2.12. Regīna SIMSONE, deputāte,
  2.13 Evija MAJORE, Slokas pamatskolas skolotāja.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs