Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Izmaiņas ar Grozījumi reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojumu Nr.2-02/299
Izmaiņas ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojumu Nr.2-02/299

2004.gada 28. aprīlīNr.8

Protokols Nr.9, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem",
2004.gada 13.janvāra noteikumu Nr.34
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 75.punktu
un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.jūlija lēmumu Nr.697
"Par attīstības plāna izmaiņu uzsākšanu"

 1. Apstiprināt grozījumus Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā) sekojošām teritorijām:
 2. 1.1. Jūrmalā (Lielupē), Vikingu iela 15 vēsturiskais zemesgabals (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - teritorijas zonējuma maiņa no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.2. Jūrmalā (Lielupe), Vikingu iela 14/16 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.3. Jūrmalā (Lielupe), kvartāls starp Tērvetes, Rankas, Vikingu un Mastu ielu - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju" un "Sabiedrisko iestāžu teritoriju" (Vikingu iela 1a);

  1.4. Jūrmalā (Lielupe), Bulduru prospekts 117 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.5. Jūrmalā (Lielupe), Bulduru prospekts 119 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.6. Jūrmalā (Lielupe), Mežotnes iela 4 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.7. Jūrmalā (Buļļuciems), Tīklu iela 10 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes" un "Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamās teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju", saglabājot daļu kā pilsētas skvēru;

  1.8. Jūrmalā (Stirnurags), Lāču iela 14, Lāču iela 16, Lāču iela 18 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju";

  1.9. Jūrmalā (Stirnurags), Vikingu iela 40 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.10. Jūrmalā (Stirnurags), Burtnieku iela 21 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.11. Jūrmalā (Bulduri), 3.līnija 1a - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.12. Jūrmalā (Bulduri), Lielupes palieņu pļavas pie Ganību ceļa - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.13. Jūrmalā (Bulduri), Ķemeru iela 76/84 - mainīt teritorijas zonējumu no "Sabiedrisko iestāžu teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju";

  1.14. Jūrmalā (Bulduri), Brīvības prospekts 52/54 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.15. Jūrmalā (Dzintari), Madonas iela 7 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.16. Jūrmalā (Dzintari), Promenādes iela 4 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.17. Jūrmalā (Dzintari), teritorija starp Meža prospektu, Krišjāņa Barona ielu, Piestātnes ielu un apbūvi pie Edinburgas prospekta - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka " rajonu ar apbūvi;

  1.18. Jūrmalā (Dzintari), Lielupes palieņu pļavas pie Zvejas ielas - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju";

  1.19. Jūrmalā (Majori), Lielupes palieņu pļavas Turaidas ielas galā (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Darījumu iestāžu teritoriju";

  1.20. Jūrmalā (Druvciems), Slokas ielas 92 vēsturiskais zemesgabals (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - teritorijas zonējuma maiņa no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi un "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.21. Jūrmalā (Vaivari), Vakara iela 6 - precizēt teritorijas zonējumu - "Tehniskās apbūves teritorija";

  1.22. Jūrmalā (Vaivari), Vakara iela 8, Vakara iela 10, Vakara iela 12 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.23. Jūrmalā (Vaivari), Skautu iela 14/16 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.24. Jūrmalā (Krastaciems), teritorija starp Rītupes, Sienāžu, Oļu ielu un Lielupi - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.25. Jūrmalā (Jaunķemeri), teritorija starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, Slokas ezeru un Jaunķemeru sanatoriju - mainīt teritorijas zonējumu no "Kūrorta teritorijas" un "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi.

 3. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis