Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 13.novembra 952 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.februāra 135 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 16.februāra 157 .lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.janvāra 26. lēmumu

2005.gada 11.maijāNr.64

Protokols Nr.7, 7.punkts

Par privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.februāra 135 .lēmumu Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu
  Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā 9 cilvēku sastāvā: Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā 11 cilvēku sastāvā: Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā 12 cilvēku sastāvā:
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu
  1.1. Aivars Birze; 1.1. Igors Dreija

  1.2. Viesturs Krauksts;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.februāra 135 .lēmumu
  1.3. Jānis Branders; 1.3. Andrejs Šnepsts

  1.4. Velta Krūmiņa;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu
  1.5. Uldis Kronblūms; 1.5. Vladimirs Maksimovs

  1.6. Jānis Slapiņš;

  1.7. Māris Mežapuķe;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu
  1.8. Gunta Smalkā; 1.8. Gatis Truksnis

  1.9. Gunta Jubele.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 16.februāra 157. lēmumu

  1.10.Inese Millere;

  1.10. Sandra Brauere;

  1.11.Ināra Kundziņa.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.marta 221 .lēmumu

  1.12. Jānis Kuzins

 2. Privatizācijas komisijai līdz 2005.gada 20.maijam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.
 3. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.7 „Par privatizācijas komisiju”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta