Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 5.janvārīNr.17

protokols Nr.1, 21. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 “Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu, ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2005.gada 27.decembra vēstuli Nr.2A-5.1/11505, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmuma Nr.10 “Par zemes komisiju” 2.5.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

“2.5. Ilona Vincukova – LR Valsts zemes dienesta pārstāve”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF