Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2006.gada 30.martāNr.9

Protokols Nr. 8, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

  1. 81.punkta 1.apakšpunktu ar vārdiem „...un nosaka balsošanas kārtību”.

  2. 98.punktu ar tekstu sekojošā redakcijā: „balsojumam notiekot elektroniski deputāti balso nospiežot datorā taustiņus „par” vai „pret” vai „atturas”. Gadījumā, kad deputāts nenospiež nevienu no taustiņiem, viņš tiek uzskatīts par klāt neesošu.”

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 3.aprīli.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF