Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2010.gada 4.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 18. janvārīNr.11

Protokols Nr.2, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

  1. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

    „13. Atsevišķu pašvaldības funkciju realizēšanai Dome veido kapitālsabiedrības. Pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībās ir Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļa, un pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības ir Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana tiek organizēta likumā noteiktajā kārtībā.”

  2. Svītrot saistošo noteikumu 23.12.punktu.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītie 21. saistošajie noteikumi

Lejupielāde: DOC un PDF