Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2010.gada 4.februāra 6. saistošajiem noteikumiem

2009.gada 23.jūlijāNr.55

Protokols Nr.18, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

Izslēgt saistošo noteikumu 62.punkta 3.daļu (pēdējo rindkopu).

Priekšsēdētājs R.Munkevics

Grozītie saistošie noteikumi Nr.21

Lejupielāde: DOC un PDF