Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 4.aprīlīNr. 5

protokols Nr. 7, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumāNr.64
„Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumā Nr.64 „Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 2.punktu šādā rekcijā:

„2. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kuru koordinē un pārrauga Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, un kas darbojas saskaņā ar šo nolikumu”.

2. Svītrot nolikuma 5.6.punktu.

3. Nolikuma 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos” aizstāt ar vārdiem „priekšsēdētājs”.

4. Nolikuma 12.2. punktā svītrot vārdus „un pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF