Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 1.jūlijāNr. 272

protokols Nr. 9, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja
ievēlēšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešo daļu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, un balsu skaitīšanas rezultātiem (2021.gada 1.jūlija balsu skaitīšanas protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ievēlēt Jūrmalas pilsētas domes deputātu Gati Truksni par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

A.Griķis


Lejupielāde: DOC un PDF