Dokumenta Nr. 73 "Grozījumi Jūrmalas domes 2022 .gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”" sagatavošana atskaņošanai