Dokumenta Nr. 89 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai