Dokumenta Nr. 90 "Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai