Dokumenta Nr. 91 "Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai