Dokumenta Nr. 94 "Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai