Dokumenta Nr. 95 "Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai