Dokumenta Nr. 97 "Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai