Dokumenta Nr. 98 "Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai