Dokumenta Nr. 99 "Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai