Dokumenta Nr. 100 "Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai