Dokumenta Nr. 102 "Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai