Dokumenta Nr. 104 "Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai