Dokumenta Nr. 107 "Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”" sagatavošana atskaņošanai