Dokumenta Nr. 108 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai