Dokumenta Nr. 352 "Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā" sagatavošana atskaņošanai