Dokumenta Nr. 353 "Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta" sagatavošana atskaņošanai