Dokumenta Nr. 356 "Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai