Dokumenta Nr. 358 "Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai