Dokumenta Nr. 360 "Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai