Dokumenta Nr. 361 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai