Dokumenta Nr. 362 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai