Dokumenta Nr. 363 "Par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei" sagatavošana atskaņošanai