Dokumenta Nr. 364 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai