Dokumenta Nr. 366 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai