Dokumenta Nr. 367 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai