Dokumenta Nr. 368 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai