Dokumenta Nr. 369 "Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai