Dokumenta Nr. 370 "Par prasību parādu norakstīšanu" sagatavošana atskaņošanai