Dokumenta Nr. 372 "Par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai