Dokumenta Nr. 374 "Par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu" sagatavošana atskaņošanai