Dokumenta Nr. 375 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai