Dokumenta Nr. 376 "Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai