Dokumenta Nr. 378 "Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai