Dokumenta Nr. 385 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā" sagatavošana atskaņošanai