Dokumenta Nr. 390 "Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai