Dokumenta Nr. 393 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai