Dokumenta Nr. 463 "Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai