Dokumenta Nr. 464 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu" sagatavošana atskaņošanai